Verwijsformulier

VERWIJZEN

Naar u en uw patiënt stellen we ons dienstverlenend op en waarderen een goede, langdurige samenwerking. We streven er naar binnen 1 werkdag op uw mail te reageren. Acute problemen proberen we nog dezelfde dag op te lossen. Uw patiënt wordt binnen 5 werkdagen gezien. Binnen een week ontvangt u een schriftelijk verslag, waarvan een kopie aan uw patiënt wordt gestuurd. Er bestaat altijd bereidheid tot (telefonisch) overleg. Uw patiënt zal na voltooiing van de gewenste behandeling altijd terug verwezen worden naar de eigen behandelaar. Voor iemand die u verwijst / ooit verwezen hebt voor een second opinion dan wel een (deel)behandeling, is het onmogelijk patiënt te worden binnen onze praktijk, tenzij u als verwijzer daar uitdrukkelijk om verzoekt.

 

We kunnen onze collega’s behulpzaam zijn op (deel)gebieden van:

  • Implantologie: planning, chirurgisch en/of prothetisch deel
  • Kleine kaakchirurgie: chirurgische verwijderingen, apex met microscoop
  • (Uitgebreid) kroon- en brugwerk met ITero scan, al dan niet implantaat gedragen
  • Prothetiek: klikgebit, telescoopprothese, precisieverankering
  • Endo met behulp van microscoop OPG en RSP CBCT

Tevens bestaat de mogelijkheid om uw eigen patiënt in onze praktijk te behandelen indien u bepaalde apparatuur wilt gebruiken / proberen of behandelingen wilt bijwonen. Informeer naar de mogelijkheden voor uw individuele situatie.

Verwijsformulier

GEGEVENS VERWIJZER

GEGEVENS PATIENT